Idiopatická skolióza dětí i dospělých

21Zář2018
22Zář2018

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dětí i dospělých

Od 10:00 do 18:30

 

Lektorka: PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.

Anotace odborného kurzu:

Kurz se věnuje idiopatické skolióze z různých pohledů, cílem je naučit se vyšetřit a chápat skoliózu v širších souvislostech. Teoreticky i prakticky se budeme zabývat vybranými metodami určenými pro léčbu idiopatické skoliózy. Součástí kurzu je řada kazuistik přibližující více jednotlivá témata.

 

Místo: BODIZ, Kunčice pod Ondřejníkem 627, http://bodiz.cz 

 

Cena: 3900 Kč, zaplatíte na účet 2300620702 / 2010 dle faktury, kterou obdržíte do několika dní po přihlášení na webu

 

S sebou: karimatku, pohodlné oblečení, psací potřeby, notes, yoga blok, terraband

 

Přihláška: https://goo.gl/forms/Hf5ewwbK9t7kXzbi1

 

Časový harmonogram:

Pátek 21.9.2018

10:00 - 18:30  (pauza na oběd 1 hodina)

Co je skolióza?

Funkční a tvarové změny nejen páteře, tělové schéma, výskyt v populaci, skolióza u dětí a dospělých, rodinné a sociální vztahy, historie skoliózy (teorie)

Diagnostika klinická

Adamsův test, skoliometr, trakční testy, vyšetření kyčlí, pletenců ramenních, vyšetření aker, koordinace, chůze, typická svalová dysbalance, RTG (Cobb, Nash a Moe), různá interpretace diagnostických metod (teorie + praxe)

Metoda dle Lehnertové - Schrothové, New Power Schroth (teorie + praxe)

Vyšetření a návrh terapie u pacienta se skoliózou (praxe)

Diskuse

 

Sobota

9:00 -  17:00 (pauza na oběd 1 hodina)

Etiologie idiopatické skoliózy (teorie)

Klappovo lezení, Dobo metoda, interpretace (teorie + praxe)

Jóga u skoliózy, dýchání a změny u skoliotiků (teorie + praxe)

Vyšetření a návrh terapie u pacienta se skoliózou (praxe)

Diskuse a závěr

 

LEKTORKA: PHDR. IVETA PALLOVÁ
PhDr. Iveta Pallová, Ph.D. je fyzioterapeutka a specialistka na idiopatickou skoliózu. Fyzioterapii vystudovala na LF UP v Olomouci (Diplomová práce: Postavení kinezioterapie v léčbě skoliózy). Doktorandské studium absolvovala na FTVS UK v Praze (Disertační práce: Axiální rotace obratlů ve vztahu k tvarovým změnám páteře). Publikovala přes 30 článků v odborných časopisech a sbornících konferencí.

Věnuje se pacientům se skoliózou prostřednictvím intenzivních letních týdenních programů a formou celoročních individuálních konzultací. Pro fyzioterapeuty poskytuje poradenství o léčbě skolióz – supervize. Pravidelně vede odborné kurzy „Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy“.

 

Pokud potřebujete poradit s ubytováním nebo s čímkoliv pište, volejte. 

Těším se na vás

Mgr. Monika Žídková

608 239 096

monika@zidek.eu