Idiopatická skolióza dětí i dospělých

18Říj2019
19Říj2019
Náš svět, Pržno 239

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dětí i dospělých

Od 10:00 do 18:30

 

Lektorka: PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.

Anotace odborného kurzu:

Kurz se věnuje idiopatické skolióze z různých pohledů, cílem je naučit se vyšetřit a chápat skoliózu v širších souvislostech. Teoreticky i prakticky se budeme zabívat vybranými metodami určenými pro léčbu idiopatické skoliózy. Součástí kurzu je řada kazuistik přibližující více jednotlivá témata. Součástí kurzu je vyšetření a návrh terapie pro pacienta se skoliózou. 

Místo: Náš svět, Pržno 239 , středisko pro mentálně postižené , s možností ubytování a stravy

Cena: 4 000 Kč

Po přihlášení na webu do několika dnů obdržíte fakturu, na základě které prosím o platbu. 

S sebou: karimatku, pohodlné oblečení, psací potřeby, notes, yoga blok, terraband

Přihláška: https://forms.gle/dMMxs4SvWuxBM85W7

Délka trvání akce: Celkem 14,5 hodin/19 výukových.

Určeno pro: lékaře, fyzioterapeuty a další odborníky, kteří pracují s klienty se skoliózou, vhodný i jako refresh

Počet účastníků kurzu: 14-22 (min-max)

Časový harmonogram:
Pátek
10:00 - 18:30 (pauza na oběd 1 hodina)
Co je skolióza?
Mýty u skoliózy, funkční a tvarové změny nejen páteře, tělové schéma, výskyt v populaci, skolióza u dětí a dospělých, rodinné a sociální vztahy, historie skoliózy (teorie)
Diagnostika klinická + RTG
Adamsův test, skoliometr, trakční testy, vyšetření kyčlí, pletenců ramenních, vyšetření aker, koordinace, chůze, typická svalová dysbalance, RTG (Cobb, Nash a Moe), různá interpretace diagnostických metod (teorie + praxe)
Metoda dle Lehnertové - Schrothové, New Power Schroth (teorie + praxe)
Dobo metoda (teorie + praxe)
Vyšetření a návrh terapie u pacienta se skoliózou (praxe)
Diskuse

Sobota
9:00 - 17:00 (pauza na oběd 1 hodina)
Etiologie idiopatické skoliózy (teorie)
Metoda dle Niederhöfferových, Beckerové (teorie + praxe)
Princip dle Gochta a Gessnerové, Diefenbachové (teorie + praxe)
Rehabilitační programy pro skoliotiky, kazuistiky (teorie)
Vyšetření a návrh terapie u pacienta se skoliózou (praxe), Diskuse a závěr

LEKTORKA: PHDR. IVETA PALLOVÁ phdr-iveta-pallova-dobrichovice
PhDr. Iveta Pallová, Ph.D. je fyzioterapeutka a specialistka na idiopatickou skoliózu. Fyzioterapii vystudovala na LF UP v Olomouci (Diplomová práce: Postavení kinezioterapie v léčbě skoliózy). Doktorandské studium absolvovala na FTVS UK v Praze (Disertační práce: Axiální rotace obratlů ve vztahu k tvarovým změnám páteře). Publikovala přes 30 článků v odborných časopisech a sbornících konferencí.

Věnuje se pacientům se skoliózou prostřednictvím intenzivních letních týdenních programů a formou celoročních individuálních konzultací. Pro fyzioterapeuty poskytuje poradenství o léčbě skolióz – supervize. Pravidelně vede odborné kurzy „Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy“.