Mgr. Monika Žídková

monika-zidkovaJsem absolventkou Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu, obor tělesná výchova-rehabilitace v roce 1991.

Během studia jsem měla velké štěstí na osobnosti. Ze spolužáků nelze nevzpomenout jména jako – Mirek Dobeš, Pavel Švejcar, Václav Krucký, Svatava Výletová-Neuwirthová, či o 2 ročníky výše Pavel Kolář, který nás pak i učil.

Z řady přednášejících mě těší, že jsem zažila paní Mojžíšovou a viděla ji pracovat na vlastní oči. Profesorka Holubářová mě soukromě na mém manželovi učila Kabatovu metodu. Profesor Janda do nás hustil svalový test a zbožně jsme naslouchali seminářům profesora Lewita. Docent Velé byl oponentem mé diplomové práce, kterou jsem řešila na jeho pracovišti na tehdy prvním posturografu v Československu.

Pracovala jsem ve stacionáři pro nevidomé, na revmatologii, na ambulancích v Praze a v Ostravě na Vítkovickém stadionu a v utečeneckém táboře v Kurdistánu v Iráku, kde jsem se věnovala hlavně dětem jezidů s dětskou mozkovou obrnou. Spolupracuji se sociálním zařízením Náš Svět, Pržno, kde se věnuji lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Všude jsem potkala báječné kolegy a jsem za to nesmírně vděčná. Mám osvědčení a jsem registrovaný fyzioterapeut.

Absolvované kurzy:

 • metoda paní Mojžíšové
 • dynamická neuromuskulární stabilizace A, B, C, D
 • Vojtova metoda 2. generace
 • Neuro-vývojová terapie
 • trigger pointy
 • vertebroviscerální vztahy
 • Spiraldynamik basic
 • terapie u dysfunkcí pánevního dna
 • diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělýc
 • měkké mobilizační techniky
 • postizometrická relaxace
 • medical taping concept
 • zdravotník zotavovacích akcí
 • SM systém 1A, B, C, D, 5B, 6C
 • semináře Feldenkraisova metoda
 • aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a balančních plochách

Mám zkušenosti s prací s handicapovanými dětmi (mentálně postižení, zrakově postižení, dětská mozková obrna). Spolupracuji s občanským sdružením Willík a Step-in. Pracovala jsem v utečeneckém táboře v Iráku.

Jsem rodinným fyzioterapeutem, pracuji se všemi věkovými kategoriemi od miminek až po seniory. Jezdím i domů k nemobilním klientům.

Jsem maminkou pěti dětí. Tři roky jsem s rodinou strávila v zahraničí (Irsko, Anglie, Finsko, Kurdistán).