O nás

Hledáme nové členy do našeho týmu! Pokud máte zájem, ozvěte se emailem na monika@monikazidkova.eu.

Mgr. Monika Žídková

monika-zidkova

Jsem absolventkou Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu, obor tělesná výchova-rehabilitace v roce 1991.

Během studia jsem měla velké štěstí na osobnosti. Ze spolužáků nelze nevzpomenout jména jako – Mirek Dobeš, Pavel Švejcar, Václav Krucký, Svatava Výletová-Neuwirthová, či o 2 ročníky výše Pavel Kolář, který nás pak i učil.

Z řady přednášejících mě těší, že jsem zažila paní Mojžíšovou a viděla ji pracovat na vlastní oči. Profesorka Holubářová mě soukromě na mém manželovi učila Kabatovu metodu. Profesor Janda do nás hustil svalový test a zbožně jsme naslouchali seminářům profesora Lewita. Docent Velé byl oponentem mé diplomové práce, kterou jsem řešila na jeho pracovišti na tehdy prvním posturografu v Československu.

Pracovala jsem ve stacionáři pro nevidomé, na revmatologii, na ambulancích v Praze a v Ostravě na Vítkovickém stadionu a v utečeneckém táboře v Kurdistánu v Iráku, kde jsem se věnovala hlavně dětem jezidů s dětskou mozkovou obrnou. Spolupracuji se sociálním zařízením Náš Svět, Pržno, kde se věnuji lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Všude jsem potkala báječné kolegy a jsem za to nesmírně vděčná. Mám osvědčení a jsem registrovaný fyzioterapeut.

Absolvované kurzy:

 • metoda paní Mojžíšové
 • dynamická neuromuskulární stabilizace A, B, C, D
 • Vojtova metoda A
 • Neuro-vývojová terapie
 • trigger pointy
 • vertebroviscerální vztahy
 • Spiraldynamik basic
 • terapie u dysfunkcí pánevního dna
 • diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých
 • měkké mobilizační techniky
 • postizometrická relaxace
 • medical taping concept
 • zdravotník zotavovacích akcí
 • semináře Feldenkraisova metoda
 • aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a balančních plochách

Mám zkušenosti s prací s handicapovanými dětmi (mentálně postižení, zrakově postižení, dětská mozková obrna). Spolupracuji s občanským sdružením Willík a Step-in a se sociálním zařízením pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Náš svět. Pracovala jsem v utečeneckém táboře v Iráku.

Jsem rodinným fyzioterapeutem, pracuji se všemi věkovými kategoriemi od miminek až po seniory. Jezdím i domů k nemobilním klientům.

Jsem maminkou pěti dětí. Tři roky jsem s rodinou strávila v zahraničí (Irsko, Anglie, Finsko, Kurdistán).


Mgr. Radmila Čaplyginová

radmila-caplyginovaVystudovala jsem 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor specializace ve zdravotnictví a fyzioterapie v roce 2003. Poté jsem absolvovala dvouleté magisterské studium na lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor specializace ve zdravotnictví, léčebná rehabilitace a fyzioterapie, ukončila v roce 2005.

Svou praxi a vzdělání jsem si rozšířila ve Velké Británii, kde jsem pracovala 6 let. Během té doby jsem měla příležitost pracovat v ambulanci, ve zdravotnických i sociálních zařízení a hlavně v domovech klientů. Spolupracovala jsem se zdravotními sestrami domácí péče tzv. district nurses, s lékaři, ergoterapeuty a ostatními specialisty dle potřeby, v rámci NHS CItycare Partneship, Nottingham.

Dva roky jsem pracovala s dospělými klienty s poruchou mentálního zdraví. Při této příležitosti, jsem absolvovala mnoho školení a kurzů:

 • Moving and handling foundation course
 • Dementia Level 1, Level 2
 • NVQ Health and Social Care Level 2
 • An introduction to Mental Health
 • Depression, Dementia
 • Behaviours that Challenge and Positive Communication
 • Skills Assisting People to Move
 • Continence training
 • Baseline observations
 • Assessment, conditions, gait & posture
 • Stroke, Heart Failure, etc.

Z českých kurzů mohu jmenovat Neuro-vývojová stimulace Marjy Volemanové.  Absolvovala jsem kurz Diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému podle prof. Karla Lewita.

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty
 • Diastáza
 • Pánevní dno
 • Diagnostika chodidla podle podoskopu a plantografu
 • Medical taping concept
 • Fyzioterapeutické přístupy u pacientek s endometriózou

Od roku 2021 docházím do sociálního zařízení Náš Svět, Pržno, kde cvičím s klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Spolupracuji s Beskydem FM, domovem se zvláštním režimem, kde se věnuji klientům s chronicky duševním onemocněním a se sníženou soběstačností. Navštěvuji imobilní klienty v jejich domovech. Pracuji jak s dospělými, tak i s dětmi.


Bc. Kateřina Ševčíková, DiS

V roce 2003 jsem ukončila Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Ostravě. Již během studia jsem se začala zaměřovat na práci s lidmi s postižením. To mě provází vlastně celou mou praxi. Začala jsem dělat dobrovolníka v organizaci, která dělá plavání pro lidi s handicapem, začala jsem se věnovat hipoterapii.

V roce 2009 jsem absolvovala studium v Olomouci na Palackého univerzitě, jehož náplní byl sport a pohybové aktivity pro lidi s postižením. Během té doby jsem pracovala v rehabilitačním centru na Čeladné, na ambulancích, jako asistent pedagoga ve speciální škole.

Mou největší životní praxí byla práce a pobyt na Ukrajině, kde jsem od roku 2010 do roku 2013 žila. Pracovala jsem v domově pro lidi s kombinovaným a psychickým postižením, kde jsem se věnovala nejen rehabilitaci, ale taky volnočasovým aktivitám, sportovali jsme, cestovali s dětmi a poznávali svět okolo. Od té doby jsem se na Ukrajinu stále vracela a dosud pomáhám organizovat dobrovolnické výjezdy do tohoto domova.

Dnes mám dvouletou holčičku, která učí poznávat svět mě.

Absolvované kurzy:

 • Neurovývojová terapie p. Volemannové
 • DNS – se sportovním zaměřením
 • Bazální stimulace
 • Hipoterapie pro fyzioterapeuty
 • Synergetická reflexní terapie
 • Reflexní terapie p. Hany Novákové – část A, B
 • Posturální vývojové programy p. Jarmily Čápové – část A
 • Medical taping